ประวัติผู้ทำ

Camera 360ชื่อ นางหรรษา เสนรังษี (ครูมัท)

เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2525
สถานะ สมรส
ที่ปัจจุบัน 97 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

การศึกษา
มัธยมศึกษาต้น โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาชีววิทยาประยุกต์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระหน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
สอน วิชาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประว้ติ การงาน
ครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: