ตัวเรา

 

ตัวของเรา

imagesCAVS27E2

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาต้องการดำเนินชีวิตและเจริญเติบโตอย่างมีความสุข ซึ่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีดังนี้

ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่รอดได้ ต้องอาศัยปัจจัยที่จำเป็นหลายอย่าง และปัจจัยที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

1  อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ได้ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้ประโยชน์แตกต่างกันไป ดังนั้น เราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน เพื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ นอกจากอาหารแล้ว น้ำ และอากาศก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อร่างกายมากเช่นเดี่ยวกัน

p17g1bbnel3piqimmghrdo1bsc9

2 เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้สวมใส่ห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็น ลม แสงแดด และเพื่อความสุภาพเรียบร้อยสวยงาม เครื่องนุ่งห่มของคนแต่ละชาติก็จะแตกต่างกันไปตามประเพณีและวัฒนธรรม ตามสภาพแวดล้อม

7b2ab9daf73bbcece2e87fb2221e654b

3 ที่อยู่อาศัย  มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการที่อยู่อาศัย เพื่อป้องกันความร้อน ความหนาว ลม แดด ฝน และอันตรายต่างๆ แต่ละคนมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ตามความต้องการของแต่ละคน เช่น ตึก บ้านเดี่ยว อาคาร คอนโดมิเนียม เป็นต้น
sakid_home_9_out

4 ยารักษาโรค เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มาก เพราะมีประโยชน์ในการรักษาโรค และป้องกันโรค ยากรักษาโรคมีทั้งที่เป็นยาสมุนไพรจากธรรมชาติ และยาที่ได้จาการสังเคราะห์ขึ้น หรือที่เราคุ้นกัน คือ ยาแผนปัจจุบัน นั่นเอง

สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ คือ อาหาร อากาศ น้ำ

 • ร่างกายเราเจริญเติบโตได้ด้วยอาหาร ดังนั้น การรู้จักเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์และถูกส่วนตามที่ร่างกายต้องการ ถ้าเรารับประท่านอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารนั้น บางครั้งก็อาจจะก่อโทษให้กับร่างกายอีกด้วย อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ อาหารหลัก 5 หมู่ ดังนี้
 • น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นและร่างกายต้องการมาก เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย มีมากกว่าร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวเรา น้ำเป็นส่วนประกอบของเลือด ทำให้ร่างกายชุ่มชื้น ช่วยนำอาหารก๊าซออกซิเจน และสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยขับถ่ายของเสีย และช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ เมื่อร่างกายมีความร้อนมากเกินไป จะระบายความร้อนออกมาในรูปเหงื่อ และปัสสาวะ ดังนั้น เราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว
 • อากาศ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก อากาศที่เราใช้หายใจต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ คือ ก๊าซออกซิเจน ถ้าเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จะทำให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์

คนและสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ซึ่ง สิ่งเร้า หมายถึง สิ่งที่เป็นเหตุให้มนุษย์หรือสัตว์แสดงพฤติกรรมออกมา

ร่างกายของเรามีอวัยวะที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอวัยวะต่างๆ นี้ ได้แก่

 • ตา รับความรู้สึกและตอบสนองต่อการมองเห็น
 • จมูก ทำหน้าที่ ดมกลิ่น
 • ปากและลิ้น ทำหน้าที่ รับรส
 • หู ทำหน้าที่ ฟัง
 • ผิวหนัง ทำหน้าที่ รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มาสัมผัส ซึ่งอวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งเร้านี้ มีสมองที่เป็นระบบประสาทอยู่ภายในศีรษะของเรา เป็นศูนย์กลางควบคุมการรับความรู้สึกและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น มีทั้งสิ่งเร้าภายใน คือ ฮอร์โมน และสิ่งเร้าภายนอก เช่น แสง อุณหภูมิ การสัมผัส เป็นต้น

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การกะพริบตาเมื่อโดนของหรือนิ้วทิ่มตา การชักมือออกเมื่อแตะของร้อนๆ หรือน้ำลายไหลเมื่อเห็นอาหารน่ารับประทาน เป็นต้น

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า การดำรงชีวิตของคนเรานั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายอย่างเพื่อให้ชีวิตดำรงและเจริญเติบโตอยู่ได้ คือ

 • ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เรียกว่า ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
 • สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเรา ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร
 • อาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย คือ อาหารหลัก 5 หมู่ คือ

  หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วประเภทต่างๆ
  หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง ข้าวโพด เผือก มัน และน้ำตาล
  หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ
  หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ
  หมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์เรา คือ การผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ปาก และผิวหนัง

ทืี

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: